top of page

Dä erschde Scholldooch woar nu schäi,

a dä zweide is nu ganga.

Obber däi vieln Dooch dänouch,

des woar scho a Verlanga:

Schbazierschdeck moaln, brav sidzn bleim,

mid lesn si die Zeid verdreim.

Den Lehrer zouhorng - nix däfsd soong.

Aan Glann schlächd des scho aafm Moong.

Moußd froung, obsd däfsd, wennsd amoal moußd,

wärsd gschimbfd, wennsd amoal lauder housd.

Aa zu laud däfmer si ned schneizn.

Mid nix däfmer des Frollein reizn.

Für miich, als Reiwer, woars ka Schbaß.

Mechd nemmer in di erschde Glass!

Erwin P. Kandel

bottom of page